เรื่องราวความเป็นมาของ ‘ศิลปะขอม’ ที่มีมาตั้งแต่ประวัติศาสตร์โบราณ

Wisanu Anantasin Phatamnapa

‘ขอม’ สำหรับชื่อนี้มีที่มาจากหลากหลายความเชื่อ หากแต่เรื่องเล่าขานได้รับการอ้างอิงมากที่สุด ก็คือ ชื่อที่ใช้เรียกกลุ่มคนกลุ่มหนึ่ง โดยเป็นชื่อเรียกทางวัฒนธรรม หากแต่ไม่ใช้เรียกชนชาติ ถึงแม้ว่าชาวไทยหรือชาวต่างชาติจากนานาประเทศทั่วไป จะเข้าใจว่า ‘ขอม’ คือ กัมพูชาในปัจจุบัน หากแต่ความจริงแล้วกัมพูชาเป็นเพียงส่วนหนึ่งของขอมเท่านั้น

ขอม – เขมร ประวัติศาสตร์โบราณที่ควรรู้

คำว่า ‘ขอม’ ได้รับการสันนิษฐานคาดการณ์มาว่า มาจากคำว่า ‘เขมร’ และ ‘กรอม’ ลองพูดเร็วๆ ก็จะเพี้ยนกลายเป็น ‘ขอม’ นั่นเอง โดยอาณาจักรขอมในอดีตเมื่ออ้างอิงจาก หลักฐานทางประวัติศาสตร์สามารถพบได้ว่า ครอบคลุมอาณาเขตส่วนใหญ่ของประเทศกัมพูชา และบางส่วนในประเทศลาวและประเทศไทย

สำหรับประวัติศาสตร์ของขอม มีจุดกำเนิดมาตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 6 โดยอายธรรมของขอม สามารถแบ่งออกเป็นยุคได้ 3 ยุค ได้แก่…

  • ยุคก่อนเมืองพระนคร พ.ศ. 11-15
  • ยุคเมืองพระนคร พ.ศ. 15-18
  • ยุคหลังเมืองพระนคร พ.ศ.19 ลากยาวจวบไปจนสิ้นอาณาจักรขอม

จากประวัติศาสตร์อันยาวนานนี้เอง ทำให้ขอมบังเกิดศิลปะ รวมทั้งวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง ตามแต่ละยุคสมัย เช่น ปราสาทนครวัด – นครธม , ปราสาทบันทายศรี ซึ่งในปัจจุบันอยู่ ณ เมืองเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา

ศิลปะขอมในสถาปัตยกรรมไทย

จากประวัติศาสตร์อันยาวนานของขอม ก่อให้เกิดการพัฒนางานศิลปกรรม อันเป็นเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง หลังจากสร้างเอกลักษณ์ที่เป็นปึกแผ่นได้แล้ว ก็ยังแผ่กระจายอิทธิพลนั้น ไปในอาณาจักรใกล้เคียง แน่นอนว่าได้แพร่เข้ามาอาณาจักรสยามด้วย

อารยธรรมขอม เดินทางเข้ามาสู่ประเทศไทย ในช่วงพุทธศตวรรษ 12 ซึ่งตรงกับยุคทวารวดีของประเทศไทย โดยเข้ามาทางภาคอีสานเป็นแห่งแรก โดยเป็นการเข้ามาผ่านทางศาสนา ไม่ว่าจะเป็นทั้งศาสนาฮินดู หรือ ศาสนาพุทธมหายาน

หลังจากยุคทวารวดีจบไป ก็ยังต่อเข้ามาในอีกระลอกในสมัยสุโขทัย, อยุธยา จวบจนมาถึงรัตนโกสินทร์ โดยเป็นการนำมาผสมผสาน ให้เข้ากับศิลปะท้องถิ่นนั้นๆ โดยเฉพาะสถาปัตยกรรมที่เห็นได้อย่างเด่นชัดที่สุด โดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นสถาปัตยกรรมที่ตั้งอยู่ภายในวัด ยกตัวอย่างวัด ที่ได้รับอิทธิพลจากศิลปะขอมในประเทศไทย เช่น…

พระปรางค์

ได้รับอิทธิพลโดยตรงจากขอม โดยการสร้างพระปรางค์มาจากความเชื่อของศาสนาฮินดู แต่เดิมเคยใช้ประดิษฐานเทวรูป หรือ ศิวลึงค์ในศาสนาฮินดู แต่เมื่อเปลี่ยนมาเป็นศาสนสถานของศาสนาพุทธ จึงเปลี่ยนมาใช้เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปหรือพระบรมสารีริกธาตุแทน

พระระเบียง

ก็ได้รับอิทธิพลมาจากขอมเช่นเดียวกัน นิยมสร้างล้อมรอบเทวสถาน ในลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า โดยการสร้างระเบียงในวัดต่างๆ ล้วนเกิดขึ้น มาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย จนกกระทั่งได้รับสืบทอดมายังสมัยกรุงศรีอยุธยาและกรุงรัตนโกสินทร์

ศิลปะสิงคโปร์นิทรรศการ ศิลปะประจำปี ถูกจัดขึ้นยิ่งใหญ่

Singapore Art Week Walk

“Singapore Tourism Board” คือ หน่วยงานพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของประเทศสิงคโปร์ มุ่งเน้นการสร้างพันธมิตรในระดับอุตสาหกรรมไปยันชุมชน ทำให้การท่องเที่ยวของสิงคโปร์เกิดภูมิทัศน์อันโดดเด่นรวมทั้งเต็มไปด้วยความหลากหลาย สำหรับปี 2018 นี้เป็นปีที่ 6 แล้ว ที่ประเทศสิงคโปร์ จัดงาน “Singapore Art Week 2018” เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวที่สนในด้านศิลปะ ทั้งผู้ชอบสะสมผลงานศิลปะหรือเป็นผู้หลงใหลในการเสพย์ประสบการณ์ทางด้านงานศิลป์และวัฒนธรรม โดย “Singapore Art Week 2018” จะช่วยคุณสร้างแรงบันดาลใจให้แก่คุณอย่างเต็มที่ เนื่องจากสิงคโปร์เป็นประเทศอันเต็มไปด้วยงานศิลปะเกือบทุกตารางนิ้ว โดยมีทั้ง พิพิธภัณฑ์, Gallery, ถนนสาธารณะ จวบไปจนถึงมุมถนน

สำหรับงาน “Singapore Art Week 2018” มีแนวคิดในการสร้างสรรค์ประเทศสิงคโปร์ ให้กลายเป็นสถานที่จัดแสดงงานศิลปะอันงดงามเต็มไปด้วยชีวิตชีวา นำวัฒนธรรมอันงดงามในย่านเก่าแก่ รวมทั้งวิถีชีวิตของชาวสิงคโปร์มาตีแผ่ในรูปแบบของงานศิลปะอันมีชีวิตชีวา และคุณจะยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับความงดงามทางวัฒนธรรม โดยเริ่มตั้งแต่งานศิลปะสมัยใหม่ ไปจนถึงงานศิลปะแบบร่วมสมัย

ภายในงานยังมีกิจกรรมน่าสนใจอีกมากมาย เช่น ARTWALK Little India หรือ Art After Dark DISINI festival เป็นต้น “Singapore Tourism Board – STB” มีศรัทธาอย่างแรงกล้ามากว่างานนี้จะทำให้ผู้สนใจ ได้สัมผัสกับประสบการณ์นิทรรศการศิลปะนานาชาติ รวมทั้งอีเว้นท์สนุกๆจากศิลปินมีชื่อเสียง ในงานปีก่อนๆสิงคโปร์ได้สร้างกระแสความสนใจของผู้คนในฐานะ ‘ศูนย์กลางแห่งศิลปะ’ แห่งภูมิภาค เพราะฉะนั้นนี่จึงเป็นงานสำคัญซึ่งเปิดโอกาสให้แก่ศิลปินท้องถิ่น ได้นำเสนอผลงานของตนเองร่วมกับศิลปินระดับนานาชาติ งานนี้คุณจะได้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ และงานของศิลปินชั้นนำมากมาย ซึ่งมีศิลปินชาวไทยได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งด้วย เขาคือ “ฤกษ์ฤทธิ์ ตีระวนิช” เขาได้สร้างสรรค์เขาวงกตไม้ไผ่ขนาดใหญ่ ณ “Hidden Rooftop Tea House” อีกทั้งยังมีกิจกรรม “Art from the StreetsZ” โดยศิลปิน Magda Danysz เขาเป็นหนึ่งในศิลปินชื่อดังของโลก

‘Singapore Art Week 2018’ เป็นเวทีขนาดใหญ่ ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้รักศิลปะได้เข้ามาค้นหา พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้มีความสนใจคล้ายคลึงกัน และประเทศสิงคโปร์ยังเป็นที่รู้จักในฐานะแหล่งซื้อขายงานศิลปะชั้นนำอีกแห่งหนึ่ง ซึ่งนักสะสมให้ความไว้วางใจ ในผู้มีใจรักในงานศิลป์ , นักสะสม และผู้ที่มีชื่อเสียงในวงการศิลปะ สามารถหาองค์ความรู้ใหม่ๆ พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมทั้งเรียนรู้พร้อมชื่นชมในเรื่องของงานศิลปะผ่านกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น การอบรมเชิงปฏิบัติการ รวมทั้งงานเสวนาเชิงลึก กิจกรรมเหล่านี้ล้วนสร้างเครือข่ายขนาดกว้างขวาง ซึ่งจะช่วยทำให้วัฒนธรรมทางศิลปะมีความน่าสนใจมากขึ้น

Categories: NEWS

ภาพศิลปะใดมีราคาแพงที่สุดในโลก ราคาเท่าไร สาเหตุว่าทำไมถึงแพง

mona-lisa

งานศิลปะจัดเป็นงานที่ช่วยจรรโลงโลกใบนี้ให้มีความน่าสนใจอยู่เสมอ สังเกตได้จากอดีตที่ผ่านมาโลกของเรามีบรรดาศิลปินชื่อดังมากมายที่สร้างงานศิลปะจนได้รับการกล่าวขาน ยกย่อง ให้เป็นศิลปินตลอดกาล แม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานขนาดไหนแต่งานศิลปะของพวกเขาก็ยังคงได้รับความสนใจอยู่เสมอ โดยเฉพาะงานอันเกี่ยวกับเรื่องของภาพศิลปะถึงขนาดว่ามีการนำเอาภาพเหล่านี้ออกมาประมูล ออกมาประเมินค่าจนได้มีการยืนยันถึงภาพที่ราคาแพงที่สุดในโลกนั่นคือ โมนาลิซ่า

ภาพโมนาลิซ่า งานศิลปะที่มีราคาแพงที่สุดในโลก

ภาพวาดโมนาลิซ่าเป็นภาพวาดสีน้ำมันมีความสูง 77 ซม. กว้าง 53 ซม. ถูกวาดขึ้นโดยเลโอนาร์โด ดาวินชี ช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 16 ระหว่างปี ค.ศ. 1503 – 1507 ถือว่าเป็นภาพวาดที่มีชื่อเสียงกระฉ่อนไปไกลมากๆ จนคนทั่วโลกรู้จักกันเป็นอย่างดี ใช้เวลาในการวาดยาวนานถึง 4 ปี ส่วนคนที่ตั้งชื่อให้นั่นคือ จอร์โจ วาซารี ผู้เป็นศิลปินและนักชีวประวัติชาวอิตาลี จริงๆ แล้วชื่อภาพนี้ได้ถูกตั้งขึ้นมาหลังจากที่ตัวดาวินชีเองได้เสียชีวิตไปแล้วถึง 31 ปี สำหรับคำว่า โมนา ในภาษาอิตาเลียน แปลว่า มาดอนนา ซึ่งก็คือมาดามหรือคุณผู้หญิง นั่นหมายถึงว่าภาพนี้ถูกตั้งชื่อเป็น มาดามลิซ่า อะไรทำนองนี้นั่นเอง ต้องย้อนกลับไปก่อนว่าตอนที่ดาวินชีเสียชีวิตเขาได้ยกสมบัติพร้อมภาพวาดทั้งหมดให้กับ ฟรานเชสโก เมลซิ ผู้ติดตามของเขา แต่เมื่อฟรานเชสโกเสียชีวิตลงเขาก็ไม่ได้มอบภาพวาดและสมบัติต่างๆ ให้กับใคร ภาพวาดทั้งหลายจึงค่อยๆ เริ่มกระจัดกระจายไปหลายแห่งหน ส่วนด้านราคาจริงๆ แล้วด้วยความที่ปัจจุบันภาพโมนาลิซ่าถูกเก็บเอาไว้อย่างดีในพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ของฝรั่งเศสและไม่เคยมีใครนำออกมาประมูลอย่างจริงจังจึงไม่สามารถคำนวณมูลค่าที่แท้จริงได้ ทว่าจากการประเมินราคาเอาไว้อยู่ที่ราว 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ แต่ด้วยความที่พิพิธภัณฑ์ลูฟร์เอกใช้การปกป้องรักษามากกว่าการซื้อประกันเมื่อมีการปรับค่าต่างๆ ออกมาภาพโมนาลิซ่าที่ว่าจะมีมูลค่าสูงถึง 670 ล้านดอลลาร์เลยทีเดียว

สาเหตุที่ว่าทำไมภาพโมนาลิซ่าถึงมีราคาสูง

ว่ากันว่าภาพโมนาลิซ่านี้เป็นภาพของดาวินชีที่เขาต้องการวาดภาพตนเองหากลองทำการแต่งเป็นหญิงสาวดูว่าจะมีลักษณะออกมาเป็นอย่างไร สังเกตได้จากการใช้สายตาและภาพที่ออกมามันเหมือนกับคนส่องกระจกแต่ด้วยมิติต่างๆ ก็ทำให้ดูเป็นธรรมชาติสุด นอกจากนี้ยังเป็นภาพที่แฝงความหมายมากมายแม้กระทั่งทุกวันนี้ก็ยังมีคนหาคำตอบกันอยู่

Categories: NEWS

เทคนิคการใช้สีน้ำให้สวย ให้ออกมาดูดีจนงดงาม

การวาดรูปโดยใช้เทคนิคสีน้ำนั้น จะให้ความรู้สึกละมุนและมีการใช้เทคนิคต่างๆ เพื่อให้ภาพมีความสวยงามมากยิ่งขึ้น แต่การวาดรูปโดยใช้สีน้ำนั้นไม่ง่ายเลย เพราะถ้าเราระบายช้าเกินไปสีจะไม่ค่อยกลมกลืนกันสักเท่าไหร่นัก แต่หากเราระบายเร็วเกินไป สีก็อาจจะผสมกันเละเทะกลายเป็นสีคล้ำๆ ดำๆ หรือสีเน่านั่นเอง แถมการกะน้ำหนักก็ยากกว่าสีอื่นอีกด้วย ทำให้มือใหม่ทั้งหลายอาจเกิดความท้อแท้ได้ง่าย ด้วยเหตุนี้เองวันนี้เราจึงจะมาแนะนำเทคนิคการวาดรูปโดยใช้เทคนิคสีน้ำให้สวยงามกันค่ะ เมื่อรู้เทคนิคเหล่านี้แล้วการใช้สีน้ำก็จะเป็นเรื่องง่ายมากขึ้นอย่างแน่นอน

การระบายแบบเปียกบนแห้ง

Wet into Dry เป็นเทคนิคการระบายสีน้ำในแบบนำสีผสมน้ำให้เปียกชุ่ม เสร็จแล้วก็นำไประบายลงในกระดาษแห้ง โดยไม่ต้องระบายน้ำลงบนกระดาษให้เปียกก่อน เมื่อระบายอย่างต่อเนื่อง จะทำให้เกิดสีเรียบเนียน

เหมาะสำหรับ การระบายรูปทรงเรขาคณิต หรือวัตถุสิ่งของที่มีพื้นผิวเรียบ เช่น พื้น ผนัง อาคาร ต่างๆ เป็นต้น

การระบายแบบแห้งบนแห้ง

Dry on Dry เป็นเทคนิคการระบายสีน้ำในรูปแบบสีข้นหนืด มีการผสมน้ำเล็กน้อย และนำไประบายลงบนกระดาษที่แห้งสนิท ไม่เปียกน้ำเหมาะสำหรับ การแสดงให้เห็นถึงลักษณะผิวของวัตถุที่มีความหยาบ ขรุขระ แข็งกระด้าง เช่น ผิวของเปลือกไม้ ผิวของดิน หิน ผนังต่างๆ รวมทั้งยังนำไปใช้ในการเก็บรายละเอียดของภาพขั้นตอนสุดท้าย เทคนิคนี้ยังแสดงให้เห็นถึงความ

ชำนาญในการใช้พู่กันของผู้วาดอีกด้วย

การระบายแบบเปียกบนเปียก

Wet into Wet เป็นเทคนิคการระบายสีน้ำแบบเหลวเปียกชุ่มลงบนกระดาษเปียกชุ่ม สีที่ลงไปนั้นด้วยความที่มันเปียกทั้งตัวสี และทั้งกระดาษ จึงทำให้สีซึมผสมเข้าหากัน ให้ความรู้สึกเปียกชุ่มน้ำตลอดเวลาเหมาะสำหรับ การระบายภาพ ท้องฟ้า ผืนน้ำ ภูเขา แนวป่าในระยะไกล

การระบายแบบใช้เทคนิคต่างๆ

Texture Surface เป็นเทคนิคที่ต้องมีการเตรียมพื้นผิวของกระดาษด้วยการใช้อุปกรณ์ต่างๆ เข้ามาช่วย ก่อนการลงสี และหลังการระบายสี เช่น การหยดเทียนไข เพื่อสร้างรอยบนกระดาษก่อนจะระบายสีทับลงไป การขูดขีด ด้วยของมีคมการนำแอลกอฮอล์มาหยดลงบนสีที่ยังไม่แห้ง การทำทิชชู่มาซับลงบนสีเพื่อทำลวดลายต่างๆ เป็นต้น

และนี่คือเทคนิคแบบง่ายๆ ที่สามารถนำไปฝึกฝนด้วยตนเองได้ อย่าลืมว่าแม้เราจะรู้ถึงเทคนิคต่างๆ อย่างมากมาย แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือการหมั่นฝึกฝนอย่างเป็นประจำ หากเราไม่ท้อถอย เราย่อมจะได้ผลลัพธ์ที่ดีกลับคืนมาอย่างแน่นอน

งานแสดงโชว์ A look At New Artwork ปี 2017 โดย Lauren Baker

ในวันนี้ที่ 2 กุมภาพันธ์ ได้มีการงานแสดงโชว์ แกลลอรี่ ของ Lauren Baker แต่เพียงผู้เดียว และภายในงานเป็นศิลปะของตัวเขาทั้งหมดเลย แล้วภาพของเขายังเป็นสิ่งที่ได้การตอบรับกันเป็นอย่างแล้วมีมิติของรูปภาพที่สวยสดงามมากเลยที่เดียว ซึ่งภายในรูปของตัวงานจะเป็นนำเสนองานที่เป็นมารูปแบบนูนมีแสง แล้วยังบอกถึงความสำคัญที่เกี่ยวกับความรักภายในรูปอีกด้วย แถมยังมีผลงาน Limited Edition ที่เป็นรูปแสงจากลีออนแล้วมีการเส้นสีเอาไว้อย่างสวยงามมาก

BoX Garry

งานนี้ถือว่าเป็นงานที่สำคัญมากแล้วเกิดขึ้นด้วยความเพียงพยามจนสำเร็จมันขึ้นมาแล้วยังได้พบการบริการต่างๆ จากภายในงานที่ได้รับการเยี่ยมชมอีกด้วย แล้วยังมีพนักงานที่ค่อยให้ความรู้ในชิ้นงานศิลปะเหล่านี้อีกด้วย ซึ่งงานที่จัดขึ้นจะมีไปจน 23 กุมภาพันธ์ หากคุณยังไม่เคยเห็นศิลปะแบบใหม่ต้องไม่พลาดในการรับชม

Water noon

Categories: NEWS

งานแสดงนิทรรศการศิลปะ Bob Dylan ใน Halcyan Galley play

งานสำคัญในนิทรรศการที่สำคัญงานศิลปะโดยจะมีงานผลงานของนักแต่งเพลง แล้วยังมีผลงานรางวัลโนเบลจาก Bob Dylan มาร่วมแสดงโชว์ในผลงานครั้งนี้ด้วย

ES LA

ในผลงานครั้งนี้ยังอยู่ในเส้นทางภาพวาดด้วยสีน้ำและวาดลงในผืนผ้าใบ แล้วเป็นงานที่ถ่ายทอดในภูมิทัศน์ในอเมริกันอยู่หลายแห่ง พร้อมฉากมุมเมืองต่างๆ ของสถานที่แห่งนั้น แล้ในนิทรรศการก็อยากจะชวนให้ผู้ชมกันให้เยอะๆ เพราะรูปผ่านเหล่านี้วาดขึ้นมาตอนที่ Bob Dylan ได้ไปเยือนสถานที่แห่งนั้นขึ้นมาเองแล้วไปยันสถานที่ตอกซอยต่างไม่เว้นแต่ในชนบท

 

แล้วในงานจะเปิดให้ประชาชนก็จะมีให้รับชมตั้งแต่ 5 พฤศจิกายน ไปถึงเดือนหน้า 11 ธันวาคม

Categories: NEWS

David Bowie สะสมงานศิลปะภายใต้งานสุดยิ่งใหญ่ The hammer as part of a three part auction

ในการประมูลที่กรุงลอนดอน Sotherby ได้รับเกียรติให้ได้รับชมของสะสมศิลปะของส่วนตัวจาก David Bowie แล้วจะประมูลรูปภาพของเขามากกว่า 400 รูปภาพผลงานของเขา แล้วการออกแบบตัวงานก็ได้รับเชิญศิลปินระดับโลกมาช่วยเหลือในงาน The hammer as part of a three-part auction แล้วในส่วนการประมูลมีตั้งแต่วันที่ 10 และ 11 พฤศจิกายน

แล้วภายในงานสะสมยังมีศิลปะที่งดงามแล้วได้รับเชิญจาก Damian Hirst มาร่วมโชว์ผลงานคอลเลกชั่นแล้วยังมีศิลปะสมัยใหม่แบบแอฟริกัน อีกด้วย แถมยังมีสถาบัน Vienna Gugging มาช่วยเหลือภายในงานแล้วออกแบบสิ่งต่างๆ ให้ แถมยังมีรูปภาพจาก Bowie’s collection. ให้มาโชว์ในงานอีกตะหากมางานครั้งนี้ครั้งเดียวเรียกว่าคุ้มแล้วต้องถูกใจเหล่าศิลปินอย่างแน่นอน

ผลงานรูปภาพที่จัดขึ้นภายใน

 

Categories: NEWS

การเปิดตัวรูปภาพ Dylan Blank ชุดรูปภาพที่ว่างเปล่า

ขึ้นชื่อว่า Dylan Blank ผู้ที่ได้รับรางวัลแล้วได้ส่งรูปภาพผลงานใหม่ของเขาสำหรับในปีนี้ว่า “ชุดที่ว่างเปล่า” แล้วรูปภาพทั้งหมดออกมาวาดได้อย่างสวยสดงดงามมากเลยที่เดียว ซึ่งในภาพจะออกมาในโลกของความสดใส แล้วรูปภาพของเขายังได้ตีบทพิมพ์กราฟฟิกแล้วเซ็นสัญญาฉบับพิเศษมากกว่า 295 ชุดเลยที่เดียว โดยมีมูลค่ามากกว่า 8,500 ปอนด์ เลยที่เดียว ซึ่งผลงานของเขาถือว่าเป็นที่ยอมรับกันเป็นอย่างมาก แล้วทางเรามีรูปภาพมาให้ได้รับชมกัน

Categories: NEWS