ข้อมูล Bury St Edmunds Art Gallery

Bury St Edmunds Art Gallery Greed

Bury St Edmunds Art Gallery ได้ถูกสร้างแล้วก่อตั้งขึ้นมาในปี 1972 แล้วในส่วนตัวอาคารในชั้น 1 มีบริเวณที่กว้างมาก แล้วสร้างไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์ให้ Robert Adam เพื่อให้ได้ระลึกถึงกันเสมอบนบริเวณใจกลางเมือง แล้วทางเรายังได้รับการสนับสนุนจากสมาชิก และ receives เพื่อเป็นการระดุมต่างๆ เพื่อการเลือกตั้งสภา

ในแกลลอรี่ได้มีจัดงานเกิดขึ้นที่นี่เพื่อให้ผู้คนในท้องถิ่นได้เขามารับงาน แล้วพบประสบการณ์ใหม่ๆ ที่แตกต่างมากกว่าทัศนศิลป์ที่อื่น แล้วในงานจะมีภาพศิลปะให้ได้รับชมกันแล้วได้รับการคัดเลือกกันมาแล้วเป็นอย่างดีจากทีมงาน และยังได้พบปะศิลปินผลงานได้ถามเรื่องราวๆ ต่างจากการเขียนภาพ แล้วยังมีอีกมากมายที่ได้มาเข้าร่วมงานไม่ว่าจะเป็นในระดับมืออาชีพ แล้วยังช่วยส่งเสริมศิลปินในหน้างานอีกด้วย

ในรูปภาพแกลลอรี่มุ่งหวังที่จะเรียนรู้เรื่องผลงานต่างๆ แล้วยังหวังได้เห็นรูปภาพในแบบที่คุณไม่ได้เคยพบเห็นมาก่อนในการตั้งโชว์ที่งานเพื่อให้อารมณ์แห่งความสนุกเพลิดเพลิน แล้วยังได้ความร่วมมือจากภาคเรียนการศึกษามาช่วยในงานด้วย โดยได้การรับสอนในการฝึกอบรมในรูปแบบประสบการณ์จริง แล้วพร้อมรับสอนไม่ว่าจะเป็นผู้หญิง หรือผู้ชาย หากมีผู้ที่สนใจ

ในปี 1998 ในหอศิลป์ ได้ลงมือพัฒนาโปรแกรมในรูปแบบของรูปภาพ แล้วยังได้ทุนจาก the Arts Coucnil ประเทศอังกฤษ เพื่อให้ส่งมอบสำหรับผู้สนใจอยากจะเป็นศิลปินแล้วโครงการนี้เปิดรับทุกคนทุกรูปแบบที่สนใจ แล้วในหอศิลป์แห่งนี้ ยังเปิดนิทรรศการท่องเที่ยวเพื่อให้คนได้เข้ามาชอบผลงาน

หลังจากได้เสร็จสิ้น the A4E programme ไปเมื่อปี 2001 ก็ได้ดำเนินผลงานในทันทีแล้วเพิ่มเติมประสิทธิภาพในการพัฒนาอนาคตต่อไปแล้วทางเราจะพบการทำงานที่ตื่นเต้นมากยิ่งขึ้นแล้วยังทางยังต้องมีทรัพยากรที่จะต้องรับความท้าทายใหม่ๆ แถมยังมีการจัดกิจกรรมเพื่อคนพิการ และสำหรับผู้ที่ได้เข้ามารับชมภายในงานอีกด้วย

แล้วช่วงปี 2002 แกลลอรี่ได้ยังได้รับเงินรางวัลลงทุนโครงการศิลป์ท้องถิ่นเพื่อดำเนินการศึกษาแล้วยังมีเงินทุนอีกด้านหนึ่งเพื่อให้ได้พัฒนาองค์กร และผลงานชุดต่อไปเพื่อโครงการศิลปะ