สีโทนร้อน กับ สีโทนเย็น แตกต่างกันอย่างไร

colors hot and cool

การวาดภาพ ไม่ว่าจะเป็นงานศิลปะประเภทไหนทั้งแบบออฟไลน์ หรือ แบบออนไลน์ เชื่อว่าถ้าไม่ใช่กลุ่มงานขาวดำ เรื่องสีถือว่ามีส่วนอย่างมากในการทำชิ้นงานออกมา สีมีผลต่อความสวยงาม ยังมีผลต่ออารมณ์ของภาพ อารมณ์ของศิลปิน รวมถึงการสื่อสารภาพออกมาด้วย สีอาจจะแบ่งได้หลายแบบ วิธีแบ่งได้ง่ายสุดนั่นคือ สีโทนร้อน กับ สีโทนเย็น สีสองกลุ่มนี้แตกต่างกันอย่างไร เรามาหาคำตอบกัน

รายละเอียดของสี แตกต่างกัน

สีหากเราจะแบ่งออกเป็นวงจรของสีไล่มาตั้งแต่แม่สี(สีขั้นปฐมภูมิ) สีแดง สีน้ำเงิน สีเหลือง จากนั้นก็นำมาผสมกันจนเป็นสีขั้นทุติยภูมิ จนถึงสีขั้นตติยภูมิ หากเราจะแบ่งสีออกเป็นสองกลุ่ม สีโทนร้อนจะเริ่มตั้งแต่สีแดง สีแดงเหลือง สีส้ม ไปจนถึงสีเหลือง ส่วนสีโทนเย็นจะเริ่มจาก สีเหลืองอมเขียว สีเขียว สีเขียวอมน้ำเงิน สีน้ำเงิน จนถึงสีม่วง หากเราเปรียบเทียบวงจรสีจะเห็นว่าสีโทนร้อนกับสีโทนเย็นจะตรงข้ามกันจนเหมือนคนละด้าน แต่บางทฤษฎีก็แย้งว่าบางครั้งเราก็สามารถทำให้สีโทนร้อนเป็นโทนเย็นได้ ยกตัวอย่างเช่น สีแดงหากเป็นสีแดงที่มีความเข้มข้นไปทางน้ำเงินมากกว่าก็จะเหมาว่าโทนเย็นก็ได้ เช่นกันหากสีเขียว เดิมเป็นสีโทนเย็น แต่หากสีเขียวที่ส่วนผสมสีน้ำเงินมากกว่าเหลืองมันก็จะกลายเป็นสีโทนร้อนได้

อารมณ์แตกต่างกัน

สีโทนร้อน สีโทนเย็น นอกจากเรื่องความสวยงาม ข้อแตกต่างของสีสองกลุ่มนี้ นั่นคือ อารมณ์ของสีจะแตกต่างกันด้วยแม้ว่าจะเป็นภาพเดียวกันเป๊ะก็ตาม ยกตัวอย่างเช่น หากเราวาดภาพเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเหมือนกันทุกประการ สองภาพ ภาพแรกเราระบายสีด้วยสีโทนร้อน ผมสีแดงน้ำตาล เสื้อสีแดง ภาพสองระบายด้วยสีโทนเย็น ผมสีน้ำเงิน เสื้อสีแดงอมเขียว จากนั้นนำภาพทั้งสองมาวางเทียบกัน เชื่อว่าเราจะมองเห็นความแตกต่างชัดเจนเรื่องอารมณ์ ภาพเด็กผู้หญิงคนแรกจากกลุ่มสีโทนร้อน เราจะรู้สึกได้ถึงความร้อนแรง ความแข็งแกร่ง เหมือนเป็นเด็กผู้หญิงไม่กลัวใคร ภาพจากสีโทนเย็นเด็กผู้หญิงคนนี้จะให้ความรู้สึกผ่อนคลาย มากกว่า นี่แหละคือพลังงานของโทนสี

การใช้สีควบคู่

โทนสีทั้งสองหากอยากให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น เราต้องเลือกคู่สีให้ส่งเสริมกันด้วย สีทั้งสองโทนจะมีสีเกื้อหนุนแตกต่างกัน สีโทนร้อนสีแดงอาจจะใช้สีส้ม สีเหลืองมาเกื้อหนุน  สีโทนเย็นอย่างสีน้ำเงินอาจจะใช้สีเขียวอ่อนมาหนุนเพื่อให้สีน้ำเงินโดดเด่นยิ่งขึ้น ข้อสังเกตสีเกื้อหนุนจะเป็นสีกลุ่มเดียวกัน อยู่ใกล้กันนั่นเอง นี้คือความแตกต่างของสีทั้งสองโทน